Седов Вл.В. Изборск и крепости Ливонии. Противостояние башен // AboutTimeandSpace. Studies in Honour of Mare Aun (Ajast ja ruumist. Koostanud ja toimetanud). Tallinn – Tartu, 2014. P. 247–260.